Algemene verkoopvoorwaarden

GEEN VOORBETALING VEREIST. U BETAALT TER PLAATSE.


1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten die worden aangeboden in onze bed & breakfast in Cancale, waarvan de contactgegevens worden vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen, inclusief de bed & breakfast Kêr L in Cancale. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.

 1. Reservering - Kêr L bed en breakfast in Cancale

De klant kiest de bed & breakfast-diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden. Hij erkent de aard, bestemming en reserveringsmethoden te hebben gelezen van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn reservering in het Kêr L pension in Cancale met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De reservering in de bed & breakfast Kêr L in Cancale wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn aanvaard.

 1. Boekingsproces bij bed & breakfast Kêr L a cancale

Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform.De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher door pension Kêr L in Cancale. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag van Kêr L in te vullen. De klant garandeert de waarheid en juistheid van de doorgegeven informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten in het pension Cancale - Kêr L, omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief vóór validatie van de reservering en, ten slotte, validatie van de reservering door de klant.

 1. Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen.In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod met de Kêr L-gastenkamer in Cancale, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant , de datum van de gemaakte reservering, informatie met betrekking tot de after-sales service, evenals het adres van de bed & breakfast Kêr L in Cancale waar de klant zijn klachten kan indienen.

 1. Annulering of wijziging door de klant

De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd.Vooraf betaalde bedragen, zoals de borgsom, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt dit vermeld in de verkoopvoorwaarden van de prijs van het pension Kêr L in Cancale. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks worden gedaan bij de bed & breakfast Kêr L in Cancale, waarvan de telefoongegevens worden vermeld in de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

 1. Consumptie van de dienst

In overeenstemming met de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt aan de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij het politieformulier al dan niet moet invullen.Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat pension Kêr L a Cancale de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige compensatie en/of zonder enige terugbetaling als de betaling al heeft plaatsgevonden. Voor vestigingen met een intern reglement aanvaardt de klant deze regels en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. In geval van niet-naleving door de klant van één van de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van de gastenkamer Ker L a Cancale, zal het etablissement verplicht zijn de klant uit te nodigen de gastenkamer te verlaten. zonder enige terugbetaling als de betaling al heeft plaatsgevonden.

 1. Verantwoordelijkheid

De foto's op ons reserveringsplatform zijn niet contractueel.Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er verschillen optreden tussen het tijdstip van reservering en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. De gastenkamer Kêr L in Cancale kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door de derde partij, vanwege de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk. , onmogelijkheid van toegang tot de website, inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.

 1. Schade

Bij schade tijdens uw verblijf wordt het bedrag van de restauratie aan u in rekening gebracht. Bij breuk wordt de vervangingswaarde van een identiek of soortgelijk artikel in rekening gebracht. Voor de uitvoering van uw verzekering kan het zijn dat u een factuur krijgt.

 1. Claims

Les réclamations relatives à l'inexécution ou à la mauvaise exécution des prestations réservées à la chambre d'hôtes Ker L de cancale doivent, sous peine de forclusion, être portées à notre connaissance par écrit dans les huit jours après la date de départ de l 'vestiging.

 1. Prijs

De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van de bed & breakfast Kêr L in Cancale, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als de stroom bij de Cancale bed and breakfastwordt uitgevoerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, de wisselkosten zijn voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, moeten worden betaald in de lokale valuta van het Ker L-pension, tenzij er ter plaatse speciale regelingen zijn aangegeven. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet inbegrepen in de prijs van de Kêr L-gastenkamers in Cancale. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse worden betaald aan het pension Kêr L. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en met eventuele wijzigingen in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen aangegeven op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen aangegeven op de factuurdatum.

 1. Betaling

De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder bijzondere voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het kamerreserveringsplatform). 'hôtes Kêr L) door rechtstreeks, in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd door SSL-codering), het kaartnummer aan te geven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart moet geldig zijn op het moment dat de dienst wordt afgenomen) en het visuele cryptogram. Hij moet naar het pension Kêr L komen met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling gebeurt tijdens het verblijf in het pension Kêr L, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige afschrijving van de betaling plaatsvindt tijdens de reservering. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het pension Kêr L in Cancale heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem zal de klant enerzijds contact moeten opnemen met zijn bank of met de kamer van Kêr L. hosts in Cancale daarentegen om hun reservering en betalingswijze te bevestigen. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking.Sommige etablissementen kunnen facturen/nota's elektronisch genereren; het originele bestand is gecertificeerd en online beschikbaar op het internetadres dat is doorgegeven door de bed & breakfast Kêr L in Cancale.

 1. Respect voor privacy

De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bedoeld voor de Cancale bed and breakfast - Kêr L-, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingen). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens.Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland die geen adequate bescherming van persoonsgegevens kennen in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden dat de Kêr L - Cancale bed and breakfast alle veiligheidsmaatregelen zal nemen en de vertrouwelijkheid van de gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten zal respecteren.

 1. Bewijsconventie

Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening.Geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.

 1. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de bed & breakfast Kêr L in Cancale verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden gewoonlijk erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

 1. Geschil

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van de bed & breakfast Kêr L in Cancale van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is.

 1. Geheel

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen. Er kunnen geen door de klant gecommuniceerde algemene of specifieke voorwaarden in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd.De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. Deze algemene voorwaarden voor internetverkoop kunnen op elk moment door bed en breakfast Kêr L Cancale worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet online worden gezet door bed en breakfast Kêr L. Zodra deze online op internet wordt geplaatst, zal de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.

De Ker L a Cancale bed and breakfast bedankt u voor uw bezoek.